Me审rodni

Festival

Folklora

KARLOVAC
   
HRVATSKA

Zavrio 11. Meunarodni festival folklora ZABA 2008.
Sve to je lijepo kratko traje. - To bi se moglo rei i za ovogodinji 11. Meunarodni festival folklora ZABA 2008. koji je sino zavrio koncertom zahvale, podjelom priznanja i razmjenom poklona na prepunom koarkakom igralitu anac u Karlovcu.

Fotografije s 11. Meunarodnog festivala folklora ZABA 2008 pogledajte ovdje.
opirnije...MFF
Sudionici | Program | Organizacija

Sudionici 1998.SELENGA - ULAN-UDE, REPUBLIKA BURIATIA

Republica Buratija smje审 je u juﭠSibiru, na obali najdubljeg i najve楧 slatkovodnog jezera u svijetu - Baikalsko jezero. Kakva je Buratija? Puna neprodirne tajge, alpskih livada, beskrajnih cjetnih stepa i veli衮stvenih snje騠vrhova te izvora termanlnih voda "arshaan". Kulturno umjetni諯 dru毠"Selenga" djeluje u Ulan-Udeu, glavnom gradu Republike Burijat pri Dr殯m filharmonijskom udru Buryat. Folklorni ansambl okuplja 18 plesa衠(9 parova), 10 muᲡca, 3 pjeva衮 Orkestar uklju赪e razli詴e tradicionalne muzi諥 instrumente kao u morin-khuur, guda諩 instrument, yochin - 衮i instrument, alt-chanza, basse-chanza, limba-puha詠instrument. Kod limba postoji tradicionalna tehnika disanja. Radi se o tehnici sviranja duge note na flauti ili cijele pjesme u jednom dahu. Repertuar ansambla sadrࢵjratske, mongolske, ruske i talijanske pjesme.

 

"HANNA MWAIS" - ISRAEL

Grupa "Hanna Mwais" je etni諩 plesni i folklorni ansambl koji izvodi orijentalne izraelske plesove. Osnovan je prije sedam godina i u襳tvovao je na me审rodnim festivalima u Francuskoj, Poljskoj, Ukrajini itd. Grupa okuplja 20 謡nova, dje衫a i djevoj詣a.

 

"MATA E GRIFONE" - ITALIJA

Folklorni ansambl "Mata e Grifone" osnovan je 1982. godine. Grupa je dobila ime po dvoje mitskih giganata Mata i Grifone, legendarnih osniva衠i za鴮ika Messine na Siciliji. Grupa je sastavljena od mladih ljudi i studenata zaljubljenika u folklor. Ȭanica je Talijanske federacije narodne umjetnosti, a nastupala je na mnogim festivalima u Italiji, SAD-u, Engleskoj, Njema諯j, Francuskoj, ᮪olskoj, Rumunjskoj itd. Dobitnica je mnogih nagrada.

 

"ȅRHOVȁN" - SLOVAȋA

Folklorna grupa "ȅRHOVȁN" iz Bardejova, predstavnik je Isto讥 Slova諥. Povijest ove grupe stara je vi௤ 30 godina. Osnovana je 1963. godine. Na repertuaru imaju tipi讥 plesove Isto讥 Slova諥 kao u Krucena - ples u paru, Verbung - ples muᲡca, Do kolesa - brz ples djevojaka itd. Veliki uspjeh ima temperamentan ples "ȡrdae橮a pjesama govori o ljubavi., a od instrumenata koriste se violina, klarinet, akordeon, bas cimbal i pikolo. Nastupali su u Poljskoj, Ukrajini, Francuskoj itd.

 

TINERETEA - CHISINAU - MOLDAVIJA

Ansambl "Tineretea" iz Moldavije osnovan je 1965. godine. Grupa okuplja studente sa Tehni諯g univerziteta Moldavije te studente razli詴ih muzi諩h institucija. Repertuar orkestra uklju赪e popularne instrumente kao u frula, Panova frula, klarinet, akordeon, cimbal trompet itd. Umjetni諩 program ansambla sadrయpularne plesove koji prikazuju obi衪e i tradiciju naroda iz tog kulturnog podru誡, kao u "Polka", "Ostro prioul", "Crihalma" and "Calucarii". Ansambl je visoko cijenjen na razli詴im festivalima u Estoniji, Latviji, Litvi, Rusiji, Uzbekistanu, Armeniji, Bjelorusiji, Poljskoj, Rumunjskoj, Njema諯j i Austriji.

 

FA "Matija Gubec" - HRVATSKA

KUD "Matija Gubec" osnovano je 1936. godine i punih 65 godina neprekidno radi na o赶anju tradicionalne hrvatske kulture, tambura堧lazbe, narodnog pjevanja te o赶anju obi衪a i plesa. Dru毠okuplja mlade粡da, te se i profiliralo kao gradsko dru毮 Prema uzoru na na஡jve楠folklorne ansamble stvoren je repertoar koji omogu浪e pristupanje svjetskoj organizaciji za folklorne ansamble CIOFF. Neizostavne su mnoge turneje i nastupi unutar Hrvatske i u inozemstvu. Sudjelovali su na poznatim me审rodnim festivalima folklora u organizaciji CIOFF-a pri UNESCO-u u Parizu (Al⬠Sardinija, Nizozemska, Gr諡, MaᲳka, Italija, Njema諡, Francuska, dvije velike turneje po USA 1993. i 1996. godine, Kanada, Portugal, Italija, itd.) Izvode koreografije sa svih podru誡 Republike Hrvatske, te nastupaju u originalnim noꡭa i instrumentima.

Copyright �unarodni festival folklora
Nike Air Max Shoes Nike Internationalist Nike Air Max 2017 Timberland Boots & Shoes Adidas NMD Footlocker Nike Air Huarache Men Nike Air Presto Nike Air Max 87 Adidas Neo Shoes Saucony 24 Kilates Shoes Nike Air Force 1 07 High Nike Soccer Shoes Nike Classic Cortez Men Nike Air Huarache MBT Shoes Nike Classic Cortez UA Curry Basketball Shoes Online Adidas Stan Smith Air Jordan 11 Skechers Goflex Walk