Me审rodni

Festival

Folklora

KARLOVAC
   
HRVATSKAMFF
Sudionici | Program | Organizacija | Sponzori

Sudionici 2006.LATVIJA - ᮣis頓Dailradeﳰan>


Grupe dolaze iz Rige, glavnog grada Latvije. Okupljaju studente latvijskog sveu詬iᮠJedni su od najpoznatijih i najstarijih ansambala u svojoj zemlji. Koreografi je koje izvode djela su najpriznatijih latvijskih etnologa i koreografa, koji su ujedno i voditelji ovih ansambala. Sudjelovali su na festivalima u Francuskoj, Italiji, Njema諯j, Portugalu i Rusiji, a ujedno su i osvaja詠nekoliko prvih nagrada i Grand Prix-a na spomenutim festivalima.

 
MOLDAVIJA - ᮴eziaﳰan>


᮴ezia᮳ambl folklornih i modernih plesova osnovan je 1990. godine kao dio koreografskog odjela na moldavskoj dr殯j Akademiji za umjetnost. Okuplja oko 180 謡nova od 6 do 25 godina starosti. Folklorni ansambl ᮴ezia䯢itnik je nekoliko prvih nagrada na festivalima u Moldaviji, Rumunjskoj, Rusiji, Bugarskoj, MaᲳkoj, Turskoj, ȥ窱 Nizozemskoj, Njema諯j, Finskoj, Gr諯j, Ukrajini i Poljskoj. Osim svojih nacionalnih plesova, izvode i koreografi je nacionalnih manjina u Moldaviji: Rusina, Rumunja, Ukrajinaca i Roma.

 
NIZOZEMSKA - 䥥deker Daancersﳰan>


䥥deker Daansersꥠfolklorna grupa koja dolazi iz grada Diepenheim, najmanjeg grada nizozemske provincije Overijssel. Grupa je osnovana 1965. godine s ciljem o赶anja folklora okolice Zwentsea i Diepenheima. Ȭanovi grupe pleൠvjernim rekonstrukcijama narodnih noꩠs po襴ka 20. stolje桬 a plesovima i pjesmama 赶aju izvornost svojih narodnih obi衪a. Gostovali su u Italiji, Austriji, Francuskoj, ᮪olskoj, SAD-u, Njema諯j, Poljskoj, 夳koj, Japanu, MaᲳkoj, Litvi i Portugalu.

 
POLJSKA - 饭ia Zywieckaﳰan>


Folklorni ansambl 饭ia Zywieckaﳮovan je 1971. godine u gradu Zywiec na jugu Poljske. Ȭanovi ovog amaterskog ansambla su studenti i mladi ljudi koje okuplja ljubav prema pjesmi, plesu i tradiciji njihovog kraja. Tijekom 30 godina rada ansambl je stekao popularnost, ne samo u Poljskoj, nego i izvan svoje domovine. Svake godine ansambl gostuje na festivalima izvan Poljske te je osvojio mnoga priznanja i nagrade. Kao 謡novi CIOFF-a nastupali su u ȥ窱 Francuskoj, Turskoj, Tunisu, Italiji, Estoniji, Velikoj Britaniji, Nizozemskoj, Belgiji, SAD-u, Portugalu, ᮪olskoj, Bugarskoj, 夳koj, Slova諯j, Danskoj, Litvi, Gr諯j, Rusiji, Njema諯j i Vatikanu.

 
PORTUGAL - 㠌avradeiras de Arcozeloﳰan>


Folklorna grupa dolazi iz grada Vila Nova de Gaia i jedna je od najpoznatijih grupa u Portugalu. Grupa je osnovana s ciljem o赶anja veoma bogate kulturne i folklorne tradicije. Izvode plesove i narodne obi衪e regije ⣵s cellus믪a je poznata po proizvodnji desertnih vina porta. Prva su grupa koja je po襬a organizirati folklorne festivale u svojoj zemlji. Sudjelovali su na mnogim festivalima u Europi i diljem svijeta: Njema諯j, Andori, Belgiji, Egiptu, ᮪olskoj, Francuskoj, Nizozemskoj, MaᲳkoj, Velikoj Britaniji, Italiji, Makedoniji, Poljskoj, Rumunjskoj i 飡rskoj. Vae istaknuti kako su, zahvaljuju橠svojoj kvaliteti, nastupali na ceremoniji zatvaranja EXPO-a 讍

 
TURSKA - ⭥lit halk danslari topluluguﳰan>


Folklorna skupina je osnovana 1992. godine u Istanbulu s ciljem o赶anja turske narodne ba鮥. Pored folklora, dru毠okuplja 謡nove i u kazali猪sekciji te sekciji izrade narodnih noꩠi suvenira. Folklorna grupa okuplja svoje 謡nove u dvije sekcije: dje誩 i odrasli ansambl. Izvode pleasove i obi衪e iz razli詴ih regija Turske, a nastupali su na festivalima u Portugalu, Norve窱 Italiji, Njema諯j, Nizozemskoj, Francuskoj, Gr諯j, Poljskoj, Sloveniji, Rumunjskoj i ȥ类 Ujedno su i organizatori CIOFF-ovog me审rodnog festivala folklora u Istanbulu.

 
HRVATSKA - FA ᴩja Gubecﳰan>


Folklorni ansambl ᴩja Gubecﳮovan je 1936. godine i ove godine slavi svoju 70. obljetnicu postojanja. Tijekom svoje dugogodiꥠtradicije ovaj ansambl se profi lirao u gradsko dru毠koje njeguje ples, pjesmu i narodne obi衪e iz cijele Hrvatske. U dru浠je aktivno pedesetak 謡nova, mahom studenata i akademski obrazovanih Karlov衮ki i Karlov衮a, a unatrag godinu dana okuplja i sedamdeset maliu sekciji dje誥g folklora, dvadesetak 謡nova u B-ansamblu, te petnaest tamburaa repertoaru se nalaze koreografi je iz svih regija naयmovine. Dru毠posjeduje 16 koreografi ja priznatih etnologa i preko 250 originalnih kompleta narodnih noꩮ Zahvaljuju橍 uspjeﭠradu i zavidnoj kvaliteti izvo宪a programa, dru毠je pristupilo organizaciji CIOFF-a, te je prezentiralo hrvatsku pjesmu i ples diljem svijeta. Ansambl je posjetio Al⬠Sardiniju, Nizozemsku, Gr諵, SAD (2 turneje), Kanadu, Portugal, ᮪olsku, Francusku, Slova諵, MaᲳku, Siciliju (Italija), Austriju, Njema諵, Italiju i daleku Australiju. Ansambl je izvr頯rganizator Me审rodnog festivala folklora (pod pokroviteljstvom CIOFF-a).

 
Posebni gosti - FA 桮 Ma⡮i攬 Karlovac

Folklorni ansambl je osnovan 1999. godine s ciljem okupljanja mladih ljudi te radi o赶anja kulturnog nasljeᬍ narodnih obi衪a, pjesme i plesa. Ansambl djeluje u 4 sekcije: starija folklorna grupa, dje誡 folklorna grupa ⩳nicaഡmburaᠳekcija te muᠫlapa. Do sada su u襳tvovali na mnogim smotrama diljem Hrvatske te na me审rodnim festivalima u Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Poljskoj i MaᲳkoj. Izvode koreografi je iz svih dijelova Hrvatske.
 
 
 
 
 
Posebni gosti - KUD 审Сkovo

Kulturno umjetni諯 dru毠osnovano je 1985.godine, a bazira se na bogatoj tradiciji Slavonije i samog grada Сkova. Osnovica rada dru桠je o赶anje folklorne tradicije Slavonije te okupljanja mladih ljudi. Program dru桠sastavljen je od folklora svih regija Hrvatske, a 毰isne noꥠ詮e program joᴲaktivnijim. Broje oko 300 aktivnih 謡nova okupljenih u 4 sekcije dru桺 odrasli ansambl, tambura.ki orkestar, dje誡 folklorna sekcija i muᠰjeva諡 grupa. Nastupali su u Belgiji, Bugarskoj, Francuskoj, Njema諯j, MaᲳkoj, Italiji, Nizozemskoj, ᮪olskoj, Portugalu, Gr諯j, Meksiku i Egiptu. Dru毠je 謡n CIOFF-a.

Copyright �unarodni festival folklora
Adidas Originals Stan Smith Nike Air Max 1 MBT Baridi Women Nike Air Max 2017 Adidas Yeezy 950 M Adidas Yeezy Boost 350 Sneaker Nike Blazer High Nike Sock Dart Adidas Originals ZX 500 Adidas Climacool Boat Lace Saucony Grid 9000 Air Jordan 1 Nike Free 4.0 Flyknit Adidas NMD Runner For Sale Adidas Original ZX Adidas Springblade Shoes Adidas Original NMD Nike CTR360 Libretto III IC Nike Sock Dart Kids Adidas Originals Superstar