Me审rodni

Festival

Folklora

KARLOVAC
   
HRVATSKA

Zavrio 11. Meunarodni festival folklora ZABA 2008.
Sve to je lijepo kratko traje. - To bi se moglo rei i za ovogodinji 11. Meunarodni festival folklora ZABA 2008. koji je sino zavrio koncertom zahvale, podjelom priznanja i razmjenom poklona na prepunom koarkakom igralitu anac u Karlovcu.

Fotografije s 11. Meunarodnog festivala folklora ZABA 2008 pogledajte ovdje.
opirnije...MFF
Sudionici | Program | Organizacija | Sponzori

Sudionici 2003.


Posebni gosti


FA "Sikiotakia", GRȋA

Folklorni ansambl "Sikiotakia" kulturnog centra Sikia Chalkidikis dolazi iz grada Toroni, a osnovan je 1996. g. Do sada su gostovali na mnogobrojnim festivalima i kulturnim doga᪩ma u Gr諯j, i me审rodnim festivalima folklora u Bugarskoj, MaᲳkoj i Italiji, gdje su osvojili i prvu nagradu za najbolju izvedbu.

 

 

 

 

 

Eskesta - (University of Haifa) , IZRAEL

Ansambl je osnovan 1995. g. a osnovala ga je dr. Ruth Eshel. Sa詮java ga 10 studenata koji studiraju na Sveu詬i堵 Haifi u Izraelu.
Izvode tradicionalne plesove Etiopskih 䯶a i umjetni諥 plesove bazirane na njihovom naslije宼br> Izrael je domovina 䯶a koji su se tamo doselili iz cijeloga svijeta: iz Europe, Amerike, Azije i Afrike. 䯶i iz Etiopije do頳u u Izrael izme報984. i 1991. g. Potomci su Kralja Solomona i Kraljice Shebe iz Biblijskih vremena, otprije 3000 godina. Eskesta u prijevodu zna詠"ples ramenima".

 

D浵ml;ßbachtaler, NJEMAȋA

Ova folklorna skupina dolazi iz njema諥 pokrajine Bavarska, a osnovan je prije gotovo stotinu godina. Ȭanovi skupine okupili su se prigodom ovog Festivala iz razli詴ih sela u obliꯪ okolici M㨥na. Izvode razli詴e tradicionalne plesove s podru誡 Bavarske, kao npr. Sterntanz, uz pratnju dviju harmonika.
Ono e zanimljivo jest da oni jo頤anas nose svoje tradicionalne noꥬ i to za vrijeme blagdana, vikenda ili svadbenih sve衮osti. Svako selo u pokrajini Bavarskoj prepoznatljivo je po boji noꥮ

 

 

 

 

FA "Arbana", ALBANIJA

Ansambl je osnovan 1978. godine. Dolazi iz pokrajine Tirana, a izvodi tradicionalne pjesme i plesove s podru誡 cijele dr楮 Jedan je od najpoznatijih ansambala u Albaniji, a dosada je gostovao na smotrama i festivalima u raznim zemljama diljem svijeta kao u Turska, Egipat, Francuska, Njema諡, Gr諡, 飡rska, i brojnim drugim gdje su osvojili i brojne nagrade, a najzna衪nija je za najbolju izvedbu. Ansambl je 謡n CIOFF-a od 1994. godine.

 

 

AKCUS "Seljo", BIH

Ansambl tradicionalnih narodnih plesova i pjesama djeluje u sklopu Akademskog kulturnog centra Univerziteta u Sarajevu "Seljo" koji je osnovan 1949. godine. Ansambl njeguje specifi衮 izraz estetskih poimanja izvornih narodnih igara, pjesama i obi衪a kombiniranih sa stiliziranim narodnim plesom.
Ansambl je gostovao na tri kontinenta u 24 zemlje svijeta pred oko 1,8 milijuna gledatelja. O kvaliteti izvedbe svjedo襠brojna priznanja i nagrade za osvojena prva mjesta na me审rodnim i doma橭 festivalima i smotrama.

 

 

FA "Matija Gubec" Karlovac, HRVATSKA

KUD "Matija Gubec" osnovano je 1936. godine i punih 65 godina neprekidno radi na o赶anju tradicionalne hrvatske kulture, tambura堧lazbe, narodnog pjevanja te o赶anju obi衪a i plesa. Dru毠okuplja mlade粡da, te se i profiliralo kao gradsko dru毮 Prema uzoru na na஡jve楠folklorne ansamble stvoren je repertoar koji omogu浪e pristupanje svjetskoj organizaciji za folklorne ansamble CIOFF. Neizostavne su mnoge turneje i nastupi unutar Hrvatske i u inozemstvu. Sudjelovali su na poznatim me审rodnim festivalima folklora u organizaciji CIOFF-a pri UNESCO-u u Parizu (Al⬠Sardinija, Nizozemska, Gr諡, MaᲳka, Italija, Njema諡, Francuska, dvije velike turneje po USA 1993. i 1996. godine, Kanada, Portugal, Italija, itd.) Izvode koreografije sa svih podru誡 Republike Hrvatske, te nastupaju u originalnim noꡭa i instrumentima.

 

FA "Bitola", MAKEDONIJA

FA "Bitola" iz Bitole, osnovan je 1994. g. Njeguje pjesme i plesove iz krajeva cijele Makedonije, te pleੳklju詶o stilizirani makedonski folklor inspiriran izvornim folklorom. U襳tvovao je na velikom broju festivala diljem Europe, pa su tako bili u Gr諯j, Bugarskoj, Njema諯j, 夳koj, Austriji, Turskoj, Moldaviji itd., te na svim doma橭 festivalima. Ansambl je osvojio i brojne nagrade, a jedna od najzna衪nijih je prvo mjesto za stilizirani folklor inspiriran izvornim folklorom na dr殯m festivalu.

 

KUD "Sv. Juraj" Dragani欠HRVATSKA

KUD "Sv. Juraj" amatersko je dru毠osnovano 1934. g. sa zada毭 i ciljem prikupljanja, prikazivanja i 赶anja etno-bogatstva dragani櫯g kraja. Danas Dru毠njeguje i folklor drugih regija naयmovine (plesovi Posavine, Me魵rja, Zagorja, Baranje, Turopolja, Splita i dubrova諩 Lin﩮 Rad Dru桠odvija se kroz sekcije: folklorna, tamburaᠤje誩 folklor i izdava諡 sekcija. U nabrojanim sekcijama aktivno radi oko 100 謡nova Dru桮

 

 

KUD "Klek" Ogulin, HRVATSKA

Ansambl dru桠uz tambura堰ratnju izvodi pjesme i plesove iz svih krajeva Hrvatske. Na repertoaru ansambla su koreografije iz ogulinskog kraja, Bizovca, Baranje, Bratine, Splita, Like, Me魵rja, Ra, Vrlike i Hvara te Pjesme i plesovi Bunjevaca. Za potrebe izvo宪a navedenih koreografija dru毠posjeduje preko 200 kompleta originalnih i rekonstruiranih narodnih noꩮ Dru毠je sudjelovalo na me审rodnim festivalima foklora u MaᲳkoj, Austriji, dva puta u Belgiji, ȥ猪i 2002. g. u Republici Koreji, Nizozemskoj te Italiji.

Copyright �unarodni festival folklora
Adidas Yeezy Boost 350 Homme Adidas Originals Stan Smith Adidas Springblade Men Adidas Tubular Suede Herren Adidas Originals By NIGO Shoes Nike Air Presto Men Adidas Springblade Timberland Mens Boots Shoes Nike Blazer High Adidas Neo Cheap Stephen Curry 2 Shoes Store Nike Free RN Flyknit Women's Running Shoe Nike Internationalist Men Nike Air MAX 90 Adidas NZ Adidas NMD XR1 Sneakers Adidas Yeezy Boost 350 UK For Sale Outlet Online Adidas Ultra Boost Shoes Nike Air Force 1 Nike Air MAX 2017