Me审rodni

Festival

Folklora

KARLOVAC
   
HRVATSKA

Zavrio 11. Meunarodni festival folklora ZABA 2008.
Sve to je lijepo kratko traje. - To bi se moglo rei i za ovogodinji 11. Meunarodni festival folklora ZABA 2008. koji je sino zavrio koncertom zahvale, podjelom priznanja i razmjenom poklona na prepunom koarkakom igralitu anac u Karlovcu.

Fotografije s 11. Meunarodnog festivala folklora ZABA 2008 pogledajte ovdje.
opirnije...MFF
Sudionici | Program | Organizacija | Sponzori

Sudionici 2002.Rancho foclorico "As salineiras de lavos", PORTUGAL

Dolazi iz turisti諯g mjesta Fiquera da Foz, poznatom po proizvodnji morske soli. Rade橬 ljudi su pjevali i plesali zbog 襧a su 1959. osnovali dru毠koje 楠u budu殯sti sa赶ati kulturu i obi衪e vezane uz rad u solanama. Kroz pjesme i ples kao i noꥠidenti讥 odorama koje su nou 19. i po襴kom 20. stolje桬 ovo dru毠nastoji etaljnije prikazati svoju kulturu. Tako, primjerice izvoᨩ nastupaju bosonogi. Dru毠tako岠predstavlja noꥠtj. odje浠i obi衪e tamoꩨ ribara (koja je karakteristi计 za tu regiju), odoru mladenaca koji su odjeveni u crninu, vlasnika solana, te nedjeljnih noꩠradnika.

Saule, LITVA

Litvansko folklorno dru毠"Saule" (sunce) je dru毠koje nije poznato samo u regiji Siauliai, ve栵 cijeloj Litvi. "Saule" je osnovano 1972. godine i od tada okuplja studente, profesore i u詴elje koji s ponosom njeguju kulturnu ba鮵 Litve. Ansambl nastupa u etni諩m noꡭa i autenti让m instrumentima, a repertoar ansambla se sastoji od tradicionalnog litvanskog plesa, pjesama, balada i glazbe. Sudjelovao je na mnogim Festivalima i razli詴im takmi襮jima, te je 襳to osvajalo nagrade. 1999. bila je posebno uspjeᠧodina za "Saule". To ljeto ansambl je 4 puta osvojio nagrade - na Festivalu u Engleskoj i u SAD. Do sada su nastupali u Belgiji, Danskoj, Francuskoj, Kubi, Rusiji, Poljskoj, Engleskoj, Latviji, ȥ窱 Malti i drugim europskim zemljama, kao i u SAD.

TikvéKEDONIJA

Folklorni ansambl "Tikveपeluje u okviru Kulturnog doma "Ivan Mazov - Klime" u gradu Kavadarci. Od osnivanja Kulturnog doma 1953.godine njeguje se makedonska folklorna tradicija. Danas sve folklorne aktivnosti nastavlja folklorni ansambl TIKVE믪i uspjeastupa na pozornicama Makednonije i u inozemstvu.
U ansamblu postoje 3 sekcije: ﬡ folklora, glazbena sekcija, te plesa諡 sekcija sa vi௤ 150 謡nova - ljubitelja makedonskog folklora.
U razdoblju od svog postojanja, folklorni ansambl TIKVEꥠsudjelovao na mnogim me审rodnim festivalima u Njema諯j, Turskoj, Sloveniji, Rumunjskoj, MaᲳkoj, Bugarskoj...
Repertoar ovog ansambla sastoji se od razli詴ih koreografija Makedonije, plesova i pjesama kao u: "Nevestinsko oro", "Kalod곫o oro", "Staro Tikershko oro", "Pjesme i plesovi Isto讥 Makedonije", "Povordarie", "Zaspalo devoj襢, "Pjesme i plesovi Skopja"...Sve koreografije izvode se u izvornim makedonskim noꡭa, popra楮e orkestrom uz nacionalna glazbala: harmoniku, klarinet, tapan, kontrabas...

Bartok, MAЁRSKA

Od osnivanja po襴kom 70-tih, rad ansambla okarakterizira je koreografijama Istvana Molnara i Sandora Timar, prema glazbi Bela Bartok. Sadaꩠnastupi Ansambla Bartok uklju赪u koreografije sadaꥧ direktora, umjetnika te koreograije umjetni諩h voditelja. Kako bi upotpunili program nastupa, ansambl redovito odr桠satove plesa za odrasle, djecu i strance, gdje se prema zahtjevu odr桪u radionice, folklorne ige, predavanja i demonstracije narodnih noꩮ Ansambl je nastupao u Francuskoj, MaᲳkoj, Njema諯j, 飡rskoj, 夳koj, Slova諯j...

 

HKUD "Fra Petar Bakula", BIH

Hrvatsko kulturno umjetni諯 dru毠"Fra Petar Bakula" osnovano je u listopadu 2001. godine, na inicijativu gra|ana PosuᮠJedan od najve}ih razloga da se osnuje dru毠je taj u se potpuno po襬i zaboravljati stari obi衪i (pjesme, kola ...) KUD trenutno broji 500 謡nova, vu詠gotovo nevjerojatno: - oko 300 djece iz osnovne ﬥ - oko 120 srednjoﬡca i punoljetnih osoba, svi u folklornoj sekciji - 30-tak 謡nova je uklju襮o u tambura堩 klapsku sekciju, a ostali 謡novi pjevaju gangu, brojkavicu ili sviraju (diple, gusle i sviralu). Ansambl postoji kratko vrijeme ali je nastupio na nekoliko festivala u Hercegovini i Hrvatskoj.

Gruppo folkclorico citta di dolinova, ITALIJA

Dolianova je smje审 oko 22 km od Cagliarija u zoni poznatoj po imenu Parteola. Najve橠je od centara koji 詮e Parteolu, i ima 8000 stanovnika. Anti諯 ime Dolia ozna衶a podru誥 maslina, u stvari smje审 je na br쪫astom podru誵 zasa宯m maslinama, bademima i vinovom lozom. Postala je Dolianovom 1905 godine spajanjem dviju komuna Patiole (za鴮ik Sv. Panatleo) i Si詪a (zav. Blakalno gospodarstvo pretee poljoprivredno-sto衲sko, ali su zna衪ne i neke industrije poput Podruma (proizvodnja vina), Udruga uzgajiva衠svinja, moderni centar za uzgoj prepelica i COPAR -Udruga uzgajiva衠maslina Parteole. Za posjetioca Dolianove atrakcija je njezina katedrala Sv. Panteleja 詪a je konstrukcija zapo襬a 1150. g. a zavrje i posve楮a 1289; predstavlja pravi dragulj pizanske romanike.
U ovom prekrasnom mjestu na inicijativu grupe mladih stvorena je 1968. g. danaꡠFoklorna grupa "Citta di Dolianova" s ciljem o欪avanja i upoznavanja tradicije i narodnih noꩠmjesta. Cijelo proteklo vrijeme Grupa je aktivna sudjeluju橠na razli詴im manifestacijama u Italiji i inozemstvu posti橠brojna priznanja. Izme堢rojnih izvedbi isti浠se one u Francuskoj, 飡rskoj, Engleskoj, ȥ窱 Italiji (Calabria, Marche, Lombardia, Trentino, Sicilia, Abruzzo). Zajedno sop橮om i organizacijom Pro Loco organizaira tijekom srpnja Festival Parteollese.

Ballet Folklorico del Estado da Coahuila, MEKSIKO

Ballet Folklorico del Estado da Coahuila osnovan je 1973. godine pod vodstvom profesora Francisca Hernandeza Salazar. Grupa se sastoji od 40 umjetnika (plesa衬 muzi衲a i pjeva衩. Umjetni諩 kapacitet, predanost i stil osigurali su grupi nacionalni i me审rodni ugled. Grupa je ostvarila veliki uspjeh nastupima u zemlji i inozemstvu, predstavljaju}i meksi諵 tradiciju kroz pjesmu, ples, ⥮e noꥠna mnogim me审rodnim festivalima folklora. Do sada, grupa je nastupala na festivalima u ᮪olskoj, Portugalu, Italiji, Gr諯j, Bugarskoj, Francuskoj, Hrvatskoj...

 

FA "Matija gubec" - HRVATSKA

KUD "Matija Gubec" osnovano je 1936. godine i punih 65 godina neprekidno radi na o赶anju tradicionalne hrvatske kulture, tambura堧lazbe, narodnog pjevanja te o赶anju obi衪a i plesa. Dru毠okuplja mlade粡da, te se i profiliralo kao gradsko dru毮 Prema uzoru na na஡jve楠folklorne ansamble stvoren je repertoar koji omogu浪e pristupanje svjetskoj organizaciji za folklorne ansamble CIOFF. Neizostavne su mnoge turneje i nastupi unutar Hrvatske i u inozemstvu. Sudjelovali su na poznatim me审rodnim festivalima folklora u organizaciji CIOFF-a pri UNESCO-u u Parizu (Al⬠Sardinija, Nizozemska, Gr諡, MaᲳka, Italija, Njema諡, Francuska, dvije velike turneje po USA 1993. i 1996. godine, Kanada, Portugal, Italija, itd.) Izvode koreografije sa svih podru誡 Republike Hrvatske, te nastupaju u originalnim noꡭa i instrumentima.

Copyright �unarodni festival folklora
Timberland Boots & Shoes Nike Sock Dart Adidas Springblade Shoes Adidas Yeezy 350 Boost Turtle Dove Adidas Originals Stan Smith Supra Footwear Official Site Timberland 6 Inch Boots Air Jordan 11 Nike Flyknit Roshe Run Adidas Yeezy Boost Timberland Mens Boots Shoes Nike Air Huarache Kids Nike Air Max 2017 Nike Kyrie 2 Id Nike Air Max Shoes Cheap Stephen Curry 2 Shoes Store Nike Air Max 2016 MBT Shoes Nike Blazer Low Adidas Tubular Shoes