Me审rodni

Festival

Folklora

KARLOVAC
   
HRVATSKA

Zavrio 11. Meunarodni festival folklora ZABA 2008.
Sve to je lijepo kratko traje. - To bi se moglo rei i za ovogodinji 11. Meunarodni festival folklora ZABA 2008. koji je sino zavrio koncertom zahvale, podjelom priznanja i razmjenom poklona na prepunom koarkakom igralitu anac u Karlovcu.

Fotografije s 11. Meunarodnog festivala folklora ZABA 2008 pogledajte ovdje.
opirnije...MFF
Sudionici | Program | Organizacija | Sponzori

Program 2002.

Petak 16. kolovoza 2002.

Sudionici su po襬i pristizati na odredi堵 Karlovcu u С諩 dom. Prva je stigla folklorna skupina iz Makedonije a zatim i predstavnici Litve, Portugala i Italije. U ve襲njim satima oformljena je povorka te su grupe, pro暩 ulicama Grada Karlovca, stigle na mjesto otvaranja festivala na Foginovo kupali堵z rijeku Koranu. Festival je slu宯 proglasio otvorenim Predsjednik Festivala 쪫o 栫oji je izme堯stalog rekao:

"...Kada se 1997. godine raᬡ ideja o pokretanju me审rodnog festivala folklora, a 1998. po襬a ostvarivati, 쪡 nam je bila doprinijeti afirmaciji o赶anja tradicijske kulture u Hrvatskoj, prezentirati folklor kao neto nije rezervirano samo za ruralne sredine, doprinijeti punini ponude kulturnih sadrꡠtijekom ljetnih mjeseci, te doprinijeti i turisti諩m naporima u 쪩 da priredimo sadrꥠza naവristi諥 goste. 쪡 nam je bila i promovirati istinu o Hrvatima i o Hrvatskoj, ali i na�raᮩma pribli䩠kulturu i obi衪e drugih naroda. Dakle, puno je bilo ciljeva koje smo htjeli posti橠pokretanjem jednog takvog projekta. Pravo na ocjenu o postignu}u prepu᭯ vama i sudu javnosti, no danas ve} peti puta za redom organiziramo MFF i usu|ujemo se to nazvati i malim jubilejom. Svih prethodnih godina vrlo smo pozitivno ocijenjeni od CIOFF-a (me审rodni savjet organizatora festivala folklora i tradicionalne kulture) koji djeluje kao nevladina organizacija unutar UNESCO-a. Te pozitivne ocjene omogu}ile su nam da imamo dopu宪e i dalje organizirati ovaj festival sa sjedi孠u Karlovcu. Kao takvi uvr宩 smo u kalendare svjetskih zbivanja te vjerujemo da smo time barem malo doprinijeli afirmaciji na蠧radova, ࡮ije i 詴ave Lijepe na"

Gospodin 株e goste pozdravio na njihovom materinjem jeziku i za쩯 ugodan boravak u ime organizatora i doma楧 pu衮stva. Slijedio je program pred viഩsu桍 okupljenih gostiju s 詭e su se grupe po prvi puta predstavile karlova諯j publici koja ih je 襳to pratila gromoglasnim pljeskom.

Subota 17. kolovoza 2002.

U ranojutarnjim satima pristigla je folklorna skupina iz Meksika 詭e su kompletirane planirane grupe. U dopodnevnim satima odre animacijski nastup ispred Tornada Bakin. Nave襲 su grupe imale nastup u op橮i Dragani栧dje ih je ispred nazo让h mjeᮡ pozdravio na襬nik op橮e gosp. Josip Bili試 koji im je uru詯 i prigodne darove po zavr䫵 nastupa. Svaka grupa nastupala je po dva puta i pri tome nebrojeno puta bila nagra鶡na aplauzima od stanovnika Dragani桠koji je i ina襠poznat po o赶anju tradicijske kulture.

 

Nedjelja 18. kolovoza 2002.

Nakon bu宪a, grupe su imale nastup ispred trgova諯g centra Bond. Popodne je bilo slobodno vrijeme za razgledavanje Karlovca i za kupovinu ili ugodno dru na nekoj od lijepih karlova諩h terasa. Pred ve襲 su grupe krenule spram Ogulina gdje je odrastup u kino dvorani punoj odu欪enih ljudi. U publici su bili i hrvatski gimnasti衲i koji su u to vrijeme bili na pripremama u Ogulinu i na Bjelolasici. U ime gra|ana Ogulina goste je pozdravio zamjenik gradona襬nika gosp. Magdi殠Za vrijeme nastupa publika je 襳tim aplauzima odobravala vi宯. Dogradona襬nik je svakoj grupi uru~io prigodne poklone u nadi da 楠se gosti sje桴i gostoprimstva Ogulinaca i ljepote ogulinskog kraja. Nakon gromoglasnog aplauza neke su grupe morale ponavljati najzanimljivije segmente svog nastupa. Atmosfera doista dostojna malog jubileja 5. Me审rodnog festivala folklora. Nakon nastupa slijedio je povratak u Karlovac.

Ponedjeljak 19. kolovoza 2002.

U dopodevnim satima odre prijem u ime Grada Karlovca i Karlova諥 ࡮ije ispred kojih su goste primili Gradona~elnik gosp. Bo䡲 Joha i Zamjenik ࡮a gosp. Mladen Kobasi殠I gradona襬nik i zamjenik ࡮a uru詬i su prigodne darove te su uputili 쪥 gostima da se ugodno osje桪u u na�raju i da ponesu lijepe utiske s ovog festivala te da nam se ponovno vrate. U ime Organizacijskog odbora zahvalu Gradu Karlovcu i Karlova諯j ࡮iji uputili su predsjednik organizacijskog odbora gosp. 쪫o 栩 direktor festivala Dr. 쪫o ᪣er uz poziv Gradu i ࡮iji da i dalje prate organizaciju ove pozitivne manifestacije. Predstavnici svake grupe ukratko su upoznali nazo讥 sa svojim ansamblom i svojim impresijama boravka na festivalu. Po zavr䫵 prijema uprili襮o ja zajedni諯 fotografiranje. Nave襲 su grupe krenule spram Duga Rese gdje je u odli讯j atmosferi u kino dvorani odradahnut nastup. Nakon nastupa grupe su se vratile u Karlovac na zasluodmor.

Utorak 20. kolovoza 2002.

Nakon doru諡, grupe su krenule prema Lovranu. Po dolasku u Lovran, nakon smje᪡ u U襮i諯m domu uz ljubaznost djelatnika doma na 襬u s ravnateljicom Astrid Kne橽, slijedilo je upoznavanje s Lovranom i popodnevno kupanje. Nave襲 su slijedila dva nastupa u Hotelu Bristol i u hotelu Excelsior kojima je prethodio mimohod ulicama grada. Terase spomenutih hotela bile su dobro posje楮e od strane gostiju ali i drugih posjetitelja koji su do頶idjeti taj me审rodni doga᪮ Doga᪵ su bili nazo让 i 襬nici hotela i djelatnici turisti諥 zajednice grada Lovrana koji su pozitivnim kritikama ocijenili vi宯 i najavili mogu殯st jo⯬je suradnje i idu楠godine.

Srijeda 21. kolovoza 2002.

Dopodnevni sati kori宩 su za obilazak Lovrana i za kupanje. U popodnevnim satima slijedila je priprema za odlazak na Krk. S obzirom na veli詮u kolone i brojnost autobusa, doje do manjih pote說 oko odabira najkra楧 puta. No svi su sretno i na vrijeme stigli na odredi堧dje su odrdva mimohoda. Jedan mimohod je bio od pozornice po staroj jezgri grada, a drugi od autobusne postaje, kroz rivu do pozornice. Srediꩠtrg bio je ispunjen do posljednjeg mjesta i po broju nazo让h posjetitelja to je bio najve橠nastup na Krku do sada. U ime doma橮a nastupilo je Hrvatsko kulturno umjetni諯 dru毠"Bra楠Radi梠iz Korni桮 Program je nebrojeno puta prekidan aplauzima koji su odavali odu欪enje koje je vladalo me堧ledateljma s onim u imali prigode vidjeti. S obzirom na mjesto nastupa, okru堩 pozornicu te na ve栵obi衪enu brojnu i srda讵 publiku, Krk zasluꥠda bude uvr宠u jednu od najboljih destinacija Me审rodnog festivala folklora. Nakon nastupa slijedilo je kra楠zadr桮je na otoku, a nakon pono橠krenulo se nazad prema Lovranu.

ȥtvrtak 22. kolovoza 2002.

Ujutro je slijedilo pakiranje stvari i opro᪠od doma橮a u U襮i諯m domu Lovran. Konvoj autobusa i automobila krenuo je prema Umagu. Pola grupa usmjereno je prema Sol Koralju u Katoru, a pola prema hotelu Stella Maris. Nakon obilnog i ukusnog ru諡, slijedio je boravak na pla૯ji je podrazumijevao kupanje, sun衮je ali i izbor prvog dijela Miss festivala. Sudionice su odu橬e svojim kreacijama i domi꡴o堮a zadovoljstvo okupljenih kupa衮 U popodnevnim satima uprili~en je mimohod Gradom Umagom koji je u毠vidjelo oko desetak tisu桠gostiju i mjeᮡ, te potom srediꩠnastup na gradskom trgu pred oko dvije do tri tisu楠gledatelja. Potom su grupe krenule na slijede楠dvije destinacije prepune gostiju u sklopu hotela Stella Maris i Sol Koralj 詭e je boravak u Umagu ispunjen do maksimuma. Za istaknuti je lokalnu organizaciju turisti諩h djelatnika koji su u me审rodnom festivalu prona頤obrog suradnika za upotpunjenje van-pansionskih doga᮪a u cilju zadovoljstva brojnih gostiju. U jutarnjim satima slijedio je povratak u Karlovac.

Petak 23. kolovoz 2002.

Nakon neasnijeg doru諡, zbog dolaska u Karlovac izme堳 i 4 sata ujutro, sudionici 5. Me|unarodnog festivala folklora razgledali su Grad i kupovali suvenire za uspomenu. U u襮i諩 dom u Dugoj Resi su pristigle folklorne skupine iz MaᲳke i Bosne i Hercegovine. Popodne su sudionici 5. MFF-a sudjelovali u povorci Dana piva daju橠tom doga᪵ dodatni ⭮ Pred brojnim karlov衮ima pripadnici svih Ansambala uklju赪u橠i pristigle iz MaᲳke i Bosne i Hercegovine, pru쩠su glazbene i plesa諥 ugode s kojima su jednostavno mamili na otvorenje i na nastup na srediꯪ pozornici. U sklopu ceremonijala otvorenja 16. Dana piva, po jedan par iz svake zemlje sudjelovao je u simboli讯m nazdravljanju s kriglama piva. Nakon otvorenja, glavni nastup te ve襲i na srediꯪ pozornici bili su upravo predstavnici 5. MFF-a koji su plijenili pa굠viഩsu桠ljudi. Ujedno je te ve~eri izvrceremonija izmjene darova u sklopu sve衮osti zatvaranja zbog obveza dvije grupe iz Italije i Meksika koji su morali tu no捊otputovati iz Hrvatske. Zavr魠rije詭a nazo让m sudionicima i gledateljima obratio se direktor festivala gosp. 쪫o ᪣er, a prigodne darove u ime organizatora uru詯 je Predsjednik festivala gosp. 쪫o 殠Pored nazo让h gledatelja, nastup i ceremonijal zatvaranja su pratili i slu䥬ji Hrvatskog radio Karlovca i Kabelske televizije.

Subota 24. kolovoz 2002.

U dopodnevnim satima odre zahvalni nastup ispred trgova諯g centra Tornado Bakin. Popodne je u 䯲u Karlova諥 pivovare odrastup svih grupa. Uz kvalitetno ozvu襮je do izraꡠsu do堧lazbene i pjeva諥 dionice iz nastupa pojedinih grupa. Nave襲 je slijedio zadnji nastup na srediꯪ pozornici u sklopu ﲴsko rekreativnog centra "Korana" pred brojnom publikom koja je sudionike nagra鶡la aplauzima i tako pozdravila do nekog novog susreta. Nakon povratka u U襮i諩 dom nastavilo se dru uz izmjenjivanje glazbe pojedinih zemalja i grupa. Time je 5. Me审rodni festival u ranojutarnjim nedjeljnim satima doo svog stvarnog kraja ostaviv੺a sebe brojne ugodne uspomene i uspostavljene prijateljske veze. Pri opra᮪u nije nedostajalo i smijeha ali i suza.

Copyright �unarodni festival folklora
Nike Internationalist Men Nike Air Presto Shoes Adidas Climacool Boat Lace Adidas Stan Smith Foot Locker Nike Air MAX 2017 Adidas Originals Superstar Nike Air Presto Adidas Yeezy Boost 550 Adidas Tubular Men Nike Internationalist MBT Barabara Women Nike KD 9 Shoes Nike Sock Dart Kids Adidas Soccer Shoes Nike Roshe Run Adidas Neo Adidas Ultra Boost Uncaged Cheap Sale Adidas Tubular Suede Herren Nike Air MAX 90 Nike Air Huarache Men