Međunarodni

Festival

Folklora

KARLOVAC
   
HRVATSKA

Završio 11. Međunarodni festival folklora ZABA 2008.
Sve što je lijepo kratko traje. - To bi se moglo reći i za ovogodišnji 11. Međunarodni festival folklora ZABA 2008. koji je sinoć završio koncertom zahvale, podjelom priznanja i razmjenom poklona na prepunom košarkaškom igralištu Šanac u Karlovcu.

Fotografije s 11. Međunarodnog festivala folklora ZABA 2008 pogledajte ovdje.
opširnije...MFF
Sudionici | Program | Organizacija | Sponzori

Organizacija 2006.

Predsjednik Organizacijskog odbora 9.MFF-a
ing. Željko Šančić, dipl.krim.

Direktor 9. MFF-a
Željko Štajcer, dr.

Glavna tajnica 9. MFF-a
Kristina Medarić, viši oec.

Blagajnik 9. MFF-a
Željko Pauković

Koordinator Festivala
Tomislav Medarić, ing.

Šef tehnike
Branko Đurđević

Tehnika
Marko Maričić, Krešimir Medarić, Luka Brnada, Matija Blažević, Denis Đurđević, Bruno Klepac

Voditelji grupa
Marin Mikešić - Latvija
Antonija Profozić - Moldavija
Maja Perak - Nizozemska
Vera Rošić - Poljska
Katarina Ratkaj - Portugal
Josipa Mihalić i Krešimir Vrhovski - Turska

Voditeljica programa
Aleksandra Slaćanin

Izvršni organizator
Folklorni ansambl “Matija Gubec”

Sjedište
Banjavčićeva 11, p.p. 54, 47000 Karlovac, Hrvatska
Tel/Fax: 00385 47 614 240
Web site: www.ka-mff.org

Urednica
Kristina Medarić, viši oec.

Lektura
Jasminka Štajcer, dipl.novinar

Prijevod
Kristina Medarić, viši oec.

Snimatelj
Željko Krivačić

Foto
Darko Pereško, Oliver Budimir, Bruno Klepac

Tisak
Tiskara “Pečarić&Radočaj”, Karlovac

Copyright © Međunarodni festival folklora