Međunarodni

Festival

Folklora

KARLOVAC
   
HRVATSKA

Završio 11. Međunarodni festival folklora ZABA 2008.
Sve što je lijepo kratko traje. - To bi se moglo reći i za ovogodišnji 11. Međunarodni festival folklora ZABA 2008. koji je sinoć završio koncertom zahvale, podjelom priznanja i razmjenom poklona na prepunom košarkaškom igralištu Šanac u Karlovcu.

Fotografije s 11. Međunarodnog festivala folklora ZABA 2008 pogledajte ovdje.
opširnije...MFF
Sudionici | Program | Organizacija | Sponzori

Organizacija 2003.

Izvršni organizator
KUD "MATIJA GUBEC"

Predsjednik Organizacijskog odbora 6. MFF-a
Željko Šančić, dipl. krim.

Potpredsjednici
Ivan Klešić, dipl. oecc.
Juraj Palajsa

Direktor 6. MFF-a
dr. Željko Štajcer

Tajnice 6. MFF-a
Danijela Jurac, dipl. uč.
Slavica Radočaj
Ana Župančić

Tajnica za međunarodne kontakte 6. MFF-a
Daniela Tupac

Tehnika
Branko Đurđević, Zdravko Vidak, Bruno Klepac
Željko Pauković, Krešimir Medarić, Danijel Peris, Luka Brnada

Voditejica programa
Sandra Obradović

Voditelji grupa
Tomislav Medarić , Kristina Jazvac - Grčka
Damir Fundurulić, Vladimir Hodak - Izrael
Danijela Kikić, Vedran Jurac - Njemačka
Antonija Profozić, Josip Živčić - Albanija
Maja Lapić, Tamara Momčilović - Bosna i Hercegovina
Ana Župančić, prof. Astrid Pavletić - Hrvatska

Članovi organizacijskog odbora
Zvonko Pugar, Darko Tuček, Dragutin Mikša, Saša Salaj, Ana Piškurić, mr. Nikola Mrzljak, Nikolina Luketić, Sanja Bosnić, Mirjana Cvitak, Branko Obradović, Željko Brkopec, Vladimir Turkalj

Ocjenjivačko povjerenstvo
prof. Aleksandar Radivojević i dr. Željko Štajcer

POKROVITELJI
Karlovačka županija
Grad Karlovac
TZ Karlovačke županije
Ministarstvo kulture
Hrvatska turistička zajednica
Turistička zajednica Grada Karlovca
Grad Ogulin
Grad Krk
Grad Umag
Općina Draganić
Turističke zajednice Ogulin, Umag, Krk, Draganić
Učenički dom Karlovac
Pučka otvorena učilišta Ogulin i Umag

Sjedište:
Strossmayerov trg 1, 47 000 Karlovac Hrvatska
Tel/Fax: 00385 47 614 240

Odgovorni urednici:
Željko Šančić, Željko Štajcer

Urednice:
Danijela Jurac, Slavica Radočaj, Danijela Kikić

Lektura:
Jasminka Štajcer

Prijevod:
EDUCA d.o.o.

Foto:
Darko Pereško, Mario Marić, Katarina Ramić, Oliver Budimir

Copyright © Međunarodni festival folklora