Međunarodni

Festival

Folklora

KARLOVAC
   
HRVATSKA

Završio 11. Međunarodni festival folklora ZABA 2008.
Sve što je lijepo kratko traje. - To bi se moglo reći i za ovogodišnji 11. Međunarodni festival folklora ZABA 2008. koji je sinoć završio koncertom zahvale, podjelom priznanja i razmjenom poklona na prepunom košarkaškom igralištu Šanac u Karlovcu.

Fotografije s 11. Međunarodnog festivala folklora ZABA 2008 pogledajte ovdje.
opširnije...MFF
Sudionici | Program | Organizacija | Sponzori

Organizacija 2002.

Izvršni organizator
KUD "MATIJA GUBEC"

Predsjednik Organizacijskog odbora 5. MFF-a
Željko Šančić, dipl. krim.

Potpredsjednici
Ivan Klešić, dipl. oecc.
Juraj Palajsa
inž. Marijan Jelčić

Direktor 5. MFF-a
dr. Željko Štajcer

Zamjenik direktora
inž. Ivančica Barić

Tajnice 5. MFF-a
Ana Županćić
Danijela Tupac

Tehnika
Branko Đurđević, Damir Fundurulić, Krunoslav Žužić
Mario Malizan, Vladimir Hodak

Voditejica programa
Sandra Obradović

Voditelji grupa
Slavica Radočaj (Bosna i Hercegovina)
Antonija Profozić i Maja Perak (Italija)
Tamara Momčilović i Josip Živčić (Litva)
Maja Lapić (Mađarska)
Marko Maričić i Mario Frkonja (Makedonija)
Ivana Moškun i Katarina Ratkaj (Meksiko)
Marina Migalić i Zdenka Padežanin (Portugal)

Članovi organizacijskog odbora
Darko Tuček, Dragutin Mikša, Saša Salaj, Nikola Mrzljak, Astrid Knežević
Zvonko Pugar, Tihana Bakarić, Ana Piškurić, Nikolina Prebežić
Mirjana Cvitak, Branko Obradović, Žejko Brkopac, Vlado Turkalj

Copyright © Međunarodni festival folklora